Thủy Tiên từng xuất hiện với chiếc đồng hồ hình rắn có giá 4 tỷ